#Ukrainian #Bayraktar TB2 destroyed #Russian Buk-M1-2s SAM missiles near Ivankiv (Kyiv region)

Long live Turkish Bayraktar TB2.

Leave a Reply